Rozdělení kabelů dle reakce na oheň (ČSN EN 50575, CPR)

Obecně o CPR
Od 1.7. 2017 vstoupilo v platnost nařízení EU o stavebních výrobcích z hlediska požární bezpečnosti osob a majetku tzv CPR direktiva (CPR – Construction products regulation).
Toto EU nařízení se týká i datových měděných a optických kabelů, které jsou pevnou součástí stavby/budovy. Na propojovací kabely a před-konektorované trunk kabely se tato direktiva nevztahuje.

Společnost LANCOMAT s.r.o. nabízí několik výrobců kabelů jejichž produkty odpovídají CPR direktivě.

Nařízení CPR uvádí, že výrobky datových kabelů s měděnými páry a s optickými vlákny, které byly vyrobeny 1. července 2017 a později, musí mít na obalu značku CE, jakož i prohlášení o shodě s direktivou CPR (tzv, DoP - Declaration of Performance), které je pro zákazníky dostupné buď on-line nebo na vyžádání.
Direktiva CPR standardizuje hodnocení hořlavosti měděných a optických kabelů v celé Evropě hodnocením reakce na oheň rozdělením na třídy - EuroClass.

EuroClass B2ca až Fca platí pro komunikační kabely. (Třída „A“ jsou nehořlavé kabely s minerální izolací dle EN ISO 1716).
Třídy B1, B2, C, D jsou kabely s „nízkým požárním rizikem“ v různých úrovních, (kvalitativně sestupně hodnoceno od B1 do D.)
Třída E jsou „standardní„ kabely, a u třídy F nejsou stanoveny parametry chování.
Další hodnotící pod-kritéria (s-moke, d-roplets, a-cid ) platí pouze pro kabely v EuroClass třídě B2ca, Cca a Dca a hodnotí se generování kouře, odkapávání hořícího kabelu a acidita kabelu při hoření.

Typické aplikace kabelů s CPR třídou
EU Direktiva CPR stanovuje typické prostory budov a staveb pro použití jednotlivých tříd Euroclass kabelů. Nicméně platí, že pro každou členskou zemi EU je výhradní odpovědností místních orgánů, aby určily, které EuroClass kabely jsou požadovány na určitém místě v rámci typu a struktury budovy.

Níže je příklad toho, jak lze používat kabely různých tříd CPR EuroClass.
Konečná specifikace musí být určena konkrétní zemí a národním předpisem/standardem (v ČR např. vyhláška č. 23/2008 Sb).

B2ca-s1-d1-a1
Letiště, nádraží, přístavní budovy, podzemní dráha (metro).
Cca-s1-d1-a1
Veřejné budovy jako školy, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy.
Dca-s2-d2-a1
Veřejné budovy jako hotely a restaurace, kancelářské budovy.
Eca
Budovy s nízkým bezpečnostním standardem.

V České republice platí vyhláška 23/2008 Sb. , která doznala změny vyhláškou ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. , „ o technických podmínkách požární ochrany staveb“. V příloze č.2 vyhláška 23/2008 Sb. se uvádí typy a vlastnosti volně vedených kabelů ve vybraných stavbách a požadované minimální CPR Euroclass třídy těchto kabelů takto:


Kabely s plášti B2ca
Třída B2ca je v klasifikaci B2ca-s1-d1 vyžadována dle vyhlášky č.23/2008 Sb pro kabely volně instalované a vedoucí přes chráněné únikové cesty v budovách typ: jesle, JIP, ARO,operační sál, lůžková oddělení nemocnic, lůžkové části zařízení sociální péče, a dále v prostorách určených pro veřejnost , rovněž tak v únikových cestách u staveb pro bydlení (mimo rodinné domy), a dále u staveb pro ubytování více jak 20 osob (hotely, internáty apod) ve společných prostorách (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace). Tato třída je známá jako „třída vyhláškových kabelů“. Jedná se především o bezhalogenové kabely, nízkokouřivé a oheň retardující.

PANDUIT PSW7004WH-HED kabel S/FTP, kat. 7, 600MHz, LSZH B2ca s1a d1 a1, bílý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 35 747 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca kabel S/FTP, kat. 7, 1000MHz, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, cívka 500m, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 8 625 Kč

Detail produktu

LEVITON UM10-B2ca-1000OR kabel S/FTP, kat. 7, HFFR-LS, B2ca s1 d0, cívka 1000m, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 23 541 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca kabel U/UTP, kat. 6, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, oranžový, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 6 762 Kč

Detail produktu

LEVITON C6UR-B2ca-RIB-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 7 616 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2ca kabel U/FTP, kat.6A, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, oranžový, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 7 107 Kč

Detail produktu

LEVITON C6F/FTP-B2ca-500OR kabel F/FTP, kat. 6, LSZH, B2ca s1a d1 a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 18 663 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 7 616 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-7A-SSTP-LSOHFR-B2ca kabel S/FTP, kat. 7A, 1200MHz, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, cívka 500m, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 11 178 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti CCA
Vyhláška č.23/2008Sb o této tříde kabelů nehovoří, nicméně tyto kabely jsou určeny převážně do veřejných budov jako jsou školy, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy, tzn v budovách se zvýšeným požadavkem na protipožární opatření, v budovách s vysokými požadavky na bezpečnost. Odpovídají kabelům, které mohou přispívat k určitému šíření požáru, nicméně zpravidla mají sníženou tvorbu kouře.

PANDUIT PFFY6X04BU-HED kabel F/FTP, kat. 6A, LSZH, Cca, s1,d1,a1, modrý cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 27 876 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUY6C04WH-CE kabel U/UTP, kat. 6, LSZH, Cca-s1a-d1-a1, bílý, 305m

Doporučená cena bez DPH: 8 700 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUY6C04WH-CED kabel U/UTP, kat. 6, LSZH, Cca-s1a-d1-a1, bílý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 14 262 Kč

Detail produktu

PANDUIT NUY6C04BU-CE kabel U/UTP, kat. 6, LSZH Cca-s1-d1-a1, NetKey, modrý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 8 216 Kč

Detail produktu

PANDUIT PSY6C04DG-CED kabel S/FTP, kat. 6, LSZH, Cca-s1a-d1-a1, šedý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 26 631 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti DCA
Kabely v tříde Dca jsou požadovány jako minimální vyhláškou č.23/2008 u volně vedených kabelů – mimo chráněné únikové cesty - v budovách typ: jesle, JIP, ARO, operační sál, lůžková oddělení nemocnic, lůžkové části zařízení sociální péče, a dále v prostorách určených pro veřejnost, rovněž tak v únikových cestách u staveb pro bydlení (mimo rodiné domy), a dále u staveb pro ubytování více jak 20 osob (hotely, internáty apod) ve společných prostorách (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace). Doporučování použití kabelů třídy minimálně Dca je dále v budovách se středně vysokým nebo vysokým stupněm ohrožení (např. střediska volného času nebo komerční budovy, hotely, školy, správní nebo kancelářské budovy atd).

BELDEN BE-1633ENH/R500 kabel F/UTP, kat. 5E, 4-pár 24AWG, LSZH, Dca-s2,d2,a1, 500m cívka

Doporučená cena bez DPH: 6 072 Kč

Detail produktu

LEVITON C6F/UTP-Dca-500BU kabel F/UTP, kat. 6, LSZH, Dca, 500m cívka, modrý

Doporučená cena bez DPH: 8 048 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUZ5504WH-CED kabel U/UTP, kat. 5E, LSZH-3, Dca-s1a-d2-a1, bílý, 500m

Doporučená cena bez DPH: 9 798 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUL6004WH-EY kabel U/UTP, kat. 6, LSZH, Dca-s2-d2-a1, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 7 733 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011412 kabel U/FTP UC500 S23 double S foil, kat.6A, LSHF, Dca s2d2a1, modrý, 500m

Doporučená cena bez DPH: 5 817 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUL5504WH-EY kabel U/UTP, kat. 5E, LSZH, Dca-s2-d2-a1, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 5 433 Kč

Detail produktu

BELDEN BE-1583ENH/R305 kabel U/UTP, kat. 5E, 4-pár 24AWG, LSZH, Dca-s2,d2,a1, 305m box

Doporučená cena bez DPH: 1 642 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUL6004GY-EDY kabel U/UTP, kat. 6, LSZH, Dca-s2-d2-a1, šedý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 12 677 Kč

Detail produktu

BELDEN BE-1885ENH/R500 kabel S/FTP, kat. 7, LSZH, Dca-s2,d1,a1, cívka 500m, šedý

Doporučená cena bez DPH: 7 848 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUL6AM04WH-CEG kabel U/UTP, kat. 6A, LSZH, Dca-s2-d2-a1, bílý, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 11 812 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUL6ASD04WH-EG kabel U/UTP, 26AWG, Small diametr, kat. 6A, LSZH, Dca-s2,d2,a1 bílý, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 8 667 Kč

Detail produktu

PANDUIT NUL6X04WH-CEG kabel U/UTP, kat. 6A, LSZH Dca,s2,d2,a1, NetKey, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 10 040 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011113 kabel U/FTP UC500 S23 double S foil, kat.6A, LSHF, Dca s2d2a1, modrý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 3 499 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6U-Dca-500BU kabel U/UTP, AWG23, kat. 6A LSZH (modrý), Dca,s2,d2,a1, balení 500m

Doporučená cena bez DPH: 10 301 Kč

Detail produktu

PANDUIT PFL6X04BU-CEG kabel F/UTP, kat. 6A, LSZH, Dca-s2-d2-a1, modrý, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 11 300 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-UTP-LSOH kabel U/UTP, kat. 6, LSOH Dca s2 d2 a1, fialový, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 4 071 Kč

Detail produktu

PANDUIT PFL6X04WH-CEG kabel F/UTP, kat. 6A, LSZH, Dca, s2, d2,a1,bílý, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 11 300 Kč

Detail produktu

BELDEN BE-1633ENH/R305 kabel F/UTP, kat. 5E, 4-pár 24AWG, LSZH, Dca-s2,d2,a1, 305m cívka

Doporučená cena bez DPH: 3 909 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011508 kabel U/FTP UC400 S23, kat.6, LSHF,Dca s2d2a1,modrý, 500m

Doporučená cena bez DPH: 5 368 Kč

Detail produktu

PANDUIT PSL7004WH-CED kabel S/FTP, kat. 7, 600MHz, LSZH, Dca-s1a, d1, a1, bílý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 20 950 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti ECA
Kabely v klasifikaci Eca jsou vhodné poze do budov s nízkými bezpečnostními požadavky. Je vytvořena pro kabely, které zpomalují šíření plamene při malých požárech, ale pro které nebyla stanovena tvorba tepla a kouře, typicky PVC kabely.

SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH-1000 kabel U/UTP, kat.5E, LSOH Eca, cívka 1000m

Doporučená cena bez DPH: 6 210 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-UTP-PVC-1000 kabel U/UTP, kat.5E, PVC Eca, cívka 1000m

Doporučená cena bez DPH: 5 520 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUD6C2804WH-CE kabel U/UTP, 28AWG, kat. 6, LSZH Eca, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 6 612 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U-Dca-Rlx-305BU kabel U/UTP, kat. 6, LSZH, Dca,box 305m, modrý

Doporučená cena bez DPH: 4 093 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011268 kabel F/FTP UC500 AS23 double S foil, kat.6A, LSHF, Eca, modrý, 500m

Doporučená cena bez DPH: 6 113 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011512 kabel U/UTP, UC300 24, kat.5E, LSHF, Eca, šedý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 1 911 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-FTP-LSOH kabel F/UTP, kat. 6, LSOH Eca, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 5 037 Kč

Detail produktu

PANDUIT NUL5C04BL-CE kabel U/UTP, kat. 5E, LSZH Eca, NetKey, černý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 4 618 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-UTP-PVC kabel U/UTP, kat.6, PVC Eca, šedý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 3 795 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH-500 kabel U/UTP, kat.5E, LSOH Eca, box 500m

Doporučená cena bez DPH: 3 105 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6F/FTP-HF1-Eca-500VT kabel F/FTP, AWG23, kat. 6A LSZH (fialový), Eca, balení 500m

Doporučená cena bez DPH: 12 453 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-UTP-PVC-500 kabel U/UTP, kat.5E, PVC Eca, box 500m

Doporučená cena bez DPH: 2 760 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011026 kabel F/UTP UC300 S24 kat.5E, PVC, Eca, šedý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 300 Kč

Detail produktu

PANDUIT PFL6004DG-KD kabel F/UTP, kat. 6, LSZH, Eca, šedý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 17 387 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-FTP-PVC kabel F/UTP, kat. 6, PVC Eca, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 4 761 Kč

Detail produktu

PANDUIT PSL7004WH-KD kabel S/FTP, kat. 7, 1000MHz, LSZH, Eca, bílý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 21 998 Kč

Detail produktu

DRAKA 60010360 kabel U/UTP UC400 kat. 6, LSHF, Eca, modrý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 485 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-FTP-PVC kabel F/UTP, kat.5E, PVC Eca, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 315 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011603 kabel S/FTP UC900 HS23, kat.7, LSHF, Eca, oranžový, 500m

Doporučená cena bez DPH: 6 698 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-FTP-PVC-500 kabel F/UTP, kat.5E, PVC Eca, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 3 795 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti FCA
Kabely s třídou FCa mohou být použity mimo budovy, bez bezpečnostních požadavků. Venkovní kabely s PE pláštěm mají většinou klasifikaci Fca. Tato třída představuje hořlavé kabely nesplňující požadavky třídy Eca a jejich použití uvnitř budov není povoleno (resp. upraveno jinou dílčí normou, např. ČSN EN 50174-1).

DRAKA 60016747 kabel UC300 S24 F/UTP, kat.5E, PE plášť, Fca, venkovní, černý, cívka 1000m

Doporučená cena bez DPH: 12 832 Kč

Detail produktu

DRAKA 60016746 kabel UC300 S24 F/UTP, kat.5E, PE plášť, Fca, venkovní, černý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 6 405 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6A-STP-PE venkovní kabel U/FTP, kat.6A, PE Fca, černý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 6 072 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-UTP-PE kabel U/UTP, kat.5E, PE Fca, venkovní, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 189 Kč

Detail produktu

DRAKA 60010244 kabel U/UTP, ICS IC Super Cat 5 24, kat.5E, PE, Fca, venkovní, černý, 305m

Doporučená cena bez DPH: 7 791 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-FTP-PE kabel F/UTP, kat. 6, PE Fca, venkovní, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 5 313 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-FTP-PE kabel F/UTP, kat.5E, PE Fca, venkovní, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 652 Kč

Detail produktu

DRAKA 60010243 kabel U/UTP ICS IE SuperCat 6 23, kat 6., PE , Fca ,venkovní, UV stabilní, 305m

Doporučená cena bez DPH: 9 229 Kč

Detail produktu

BELDEN BE-7997A/R305 kabel U/UTP, kat. 5E, 4-pár 24AWG, PE, Fca, venkovní, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 9 618 Kč

Detail produktu

DRAKA 60016746-M kabel UC300 S24 F/UTP, kat.5E, PE plášť, Fca, venkovní, černý, v metráži do 500m

Doporučená cena bez DPH: 14,0 Kč

Detail produktu

DRAKA 60016068 kabel F-U/UTP, ICS IC Super Cat 6 23, kat.6, dojitý plášť PE, Fca, venkovní, černý, 500m

Doporučená cena bez DPH: 26 112 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-UTP-PE kabel U/UTP, kat.6, PE Fca, černý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 4 347 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-FTP-PE-SAM samonosný venkovní kabel F/UTP Fca, kat.5E, PE, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 3 030 Kč

Detail produktu