Rozdělení kabelů dle reakce na oheň (ČSN EN 50575, CPR)

Obecně o CPR
Od 1.7. 2017 vstoupilo v platnost nařízení EU o stavebních výrobcích z hlediska požární bezpečnosti osob a majetku tzv CPR direktiva (CPR – Construction products regulation).
Toto EU nařízení se týká i datových měděných a optických kabelů, které jsou pevnou součástí stavby/budovy. Na propojovací kabely a před-konektorované trunk kabely se tato direktiva nevztahuje.

Společnost LANCOMAT s.r.o. nabízí několik výrobců kabelů jejichž produkty odpovídají CPR direktivě.

Nařízení CPR uvádí, že výrobky datových kabelů s měděnými páry a s optickými vlákny, které byly vyrobeny 1. července 2017 a později, musí mít na obalu značku CE, jakož i prohlášení o shodě s direktivou CPR (tzv, DoP - Declaration of Performance), které je pro zákazníky dostupné buď on-line nebo na vyžádání.
Direktiva CPR standardizuje hodnocení hořlavosti měděných a optických kabelů v celé Evropě hodnocením reakce na oheň rozdělením na třídy - EuroClass.

EuroClass B2ca až Fca platí pro komunikační kabely. (Třída „A“ jsou nehořlavé kabely s minerální izolací dle EN ISO 1716).
Třídy B1, B2, C, D jsou kabely s „nízkým požárním rizikem“ v různých úrovních, (kvalitativně sestupně hodnoceno od B1 do D.)
Třída E jsou „standardní„ kabely, a u třídy F nejsou stanoveny parametry chování.
Další hodnotící pod-kritéria (s-moke, d-roplets, a-cid ) platí pouze pro kabely v EuroClass třídě B2ca, Cca a Dca a hodnotí se generování kouře, odkapávání hořícího kabelu a acidita kabelu při hoření.

Typické aplikace kabelů s CPR třídou
EU Direktiva CPR stanovuje typické prostory budov a staveb pro použití jednotlivých tříd Euroclass kabelů. Nicméně platí, že pro každou členskou zemi EU je výhradní odpovědností místních orgánů, aby určily, které EuroClass kabely jsou požadovány na určitém místě v rámci typu a struktury budovy.

Níže je příklad toho, jak lze používat kabely různých tříd CPR EuroClass.
Konečná specifikace musí být určena konkrétní zemí a národním předpisem/standardem (v ČR např. vyhláška č. 23/2008 Sb).

B2ca-s1-d1-a1
Letiště, nádraží, přístavní budovy, podzemní dráha (metro).
Cca-s1-d1-a1
Veřejné budovy jako školy, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy.
Dca-s2-d2-a1
Veřejné budovy jako hotely a restaurace, kancelářské budovy.
Eca
Budovy s nízkým bezpečnostním standardem.

V České republice platí vyhláška 23/2008 Sb. , která doznala změny vyhláškou ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. , „ o technických podmínkách požární ochrany staveb“. V příloze č.2 vyhláška 23/2008 Sb. se uvádí typy a vlastnosti volně vedených kabelů ve vybraných stavbách a požadované minimální CPR Euroclass třídy těchto kabelů takto:


Kabely s plášti B2ca
Třída B2ca je v klasifikaci B2ca-s1-d1 vyžadována dle vyhlášky č.23/2008 Sb pro kabely volně instalované a vedoucí přes chráněné únikové cesty v budovách typ: jesle, JIP, ARO,operační sál, lůžková oddělení nemocnic, lůžkové části zařízení sociální péče, a dále v prostorách určených pro veřejnost , rovněž tak v únikových cestách u staveb pro bydlení (mimo rodinné domy), a dále u staveb pro ubytování více jak 20 osob (hotely, internáty apod) ve společných prostorách (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace). Tato třída je známá jako „třída vyhláškových kabelů“. Jedná se především o bezhalogenové kabely, nízkokouřivé a oheň retardující.

C6F/FTP-B2ca-500OR kabel F/FTP, AWG23, kat. 6, LSZH, B2ca s1a d1 a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 10 869 Kč

Detail produktu

C6S/FTP-B2ca-500OR kabel S/FTP, AWG23, kat. 6, LSZH, B2ca s1a d0 a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 12 107 Kč

Detail produktu

AC6S/FTP-B2ca-500OR kabel S/FTP, AWG23, kat. 6A LSZH, B2ca s1a,d0,a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 12 030 Kč

Detail produktu

C6U/FTP-B2ca-500OR kabel U/FTP, AWG23, kat. 6, LSZH, B2ca s1a d1 a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 11 612 Kč

Detail produktu

GFOM4PDC04LU-B2ca optický kabel, PDC - těsná ochrana, 4x50um OM4, univerzální, HFFR-LS, černý

Doporučená cena bez DPH: 39,0 Kč

Detail produktu

GFOM3PDC04LU-B2ca optický kabel, PDC - těsná ochrana, 4x50um OM3, univerzální, HFFR-LS, černý

Doporučená cena bez DPH: 25,0 Kč

Detail produktu

PUW6C04WH-CE kabel PanNet U/UTP, kat. 6, LSZH , AWG24, B2ca-s1-d1-a1, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 15 243 Kč

Detail produktu

GF008PDC12LU-B2ca optický kabel, PDC - těsná ochrana, 12x9um OS2, univerzální, B2ca, HFFR-LS, černý

Doporučená cena bez DPH: 33,0 Kč

Detail produktu

SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca kabel U/UTP, kat. 6, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, oranžový, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 9 167 Kč

Detail produktu

AC6U-B2ca-305OR2 kabel U/UTP, AWG23, kat. 6A LSZH B2ca s1a d0 a1, 305m box, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 7 663 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti CCA
Vyhláška č.23/2008Sb o této tříde kabelů nehovoří, nicméně tyto kabely jsou určeny převážně do veřejných budov jako jsou školy, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy, tzn v budovách se zvýšeným požadavkem na protipožární opatření, v budovách s vysokými požadavky na bezpečnost. Odpovídají kabelům, které mohou přispívat k určitému šíření požáru, nicméně zpravidla mají sníženou tvorbu kouře.

SXKD-7-SSTP-LSOH kabel S/FTP, kat. 7,1000MHz, LSOH Cca, cívka 500m, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 10 455 Kč

Detail produktu

PFFY6X04BU-HED kabel F/FTP, kat. 6A, LSZH, Cca, s1,d1,a1, modrý cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 37 571 Kč

Detail produktu

UM10-Cca-500GN kabel S/FTP, kat. 7, AWG23, LSZH Cca s1a d0 a1 , 500m cívka, zelený

Doporučená cena bez DPH: 14 492 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti DCA
Kabely v tříde Dca jsou požadovány jako minimální vyhláškou č.23/2008 u volně vedených kabelů – mimo chráněné únikové cesty - v budovách typ: jesle, JIP, ARO, operační sál, lůžková oddělení nemocnic, lůžkové části zařízení sociální péče, a dále v prostorách určených pro veřejnost, rovněž tak v únikových cestách u staveb pro bydlení (mimo rodiné domy), a dále u staveb pro ubytování více jak 20 osob (hotely, internáty apod) ve společných prostorách (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace). Doporučování použití kabelů třídy minimálně Dca je dále v budovách se středně vysokým nebo vysokým stupněm ohrožení (např. střediska volného času nebo komerční budovy, hotely, školy, správní nebo kancelářské budovy atd).

SXKD-6-UTP-LSOH-100 kabel U/UTP, kat. 6, LSOH Dca s2 d2 a1, fialový, box 100m

Doporučená cena bez DPH: 1 500 Kč

Detail produktu

C6F/UTP-Dca-Rlx-305BU kabel F/UTP, AWG23, kat. 6, LSZH, Dca s2 d2 a1, 305m box, modrý

Doporučená cena bez DPH: 5 877 Kč

Detail produktu

2201ELY.00500 kabel F/FTP, kat.6A, LSZH, Dca, cívka 500m, barva modrá

Doporučená cena bez DPH: 11 040 Kč

Detail produktu

AC6S/FTP-Dca-500BU kabel S/FTP, AWG23, kat. 6A LSZH, Dca,s1,d1,a1, 500m cívka, modrý

Doporučená cena bez DPH: 11 111 Kč

Detail produktu

SXKD-5E-UTP-LSOH-100 kabel U/UTP, kat.5E, LSOH Dca, fialový, box 100m

Doporučená cena bez DPH: 1 121 Kč

Detail produktu

126-SFS8D-5LS kabel S/FTP, AWG22, kat. 8, LSZH, Dca, 500m cívka, modrý

Doporučená cena bez DPH: 25 627 Kč

Detail produktu

SXKD-6-UTP-LSOH-305 kabel U/UTP, kat. 6, LSOH Dca s2 d2 a1, fialový, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 4 205 Kč

Detail produktu

AC6-DCZ-Dca-Rlx-305BU kabel U/FTP, AWG26, kat.6A LSZH, Dca s2,d1,a1, 305m box, modrý - do 70m přenos.kanálu

Doporučená cena bez DPH: 5 126 Kč

Detail produktu

PUL6004WH-EY kabel U/UTP, kat. 6, LSZH, Dca-s2-d2-a1, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 10 422 Kč

Detail produktu

PUL5504WH-EY kabel U/UTP, kat. 5E, LSZH, Dca-s2-d2-a1, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 059 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti ECA
Kabely v klasifikaci Eca jsou vhodné poze do budov s nízkými bezpečnostními požadavky. Je vytvořena pro kabely, které zpomalují šíření plamene při malých požárech, ale pro které nebyla stanovena tvorba tepla a kouře, typicky PVC kabely.

AC6S/FTP-HF1-Eca-500VT kabel S/FTP, AWG23, kat. 6A LSZH, Eca, 500m cívka, fialový

Doporučená cena bez DPH: 10 802 Kč

Detail produktu

GF008UNI12LU-Eca optický kabel, UDU - gelový, 12x9um OS2, univerzální, LSHF Eca, černý

Doporučená cena bez DPH: 15,0 Kč

Detail produktu

C6F/UTP-HF1-Eca-500VT kabel F/UTP, AWG23, kat. 6, LSZH, Eca, 500m cívka, fialový

Doporučená cena bez DPH: 9 265 Kč

Detail produktu

PUD6C2804WH-CE kabel U/UTP, 28AWG, kat. 6, LSZH Eca, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 8 912 Kč

Detail produktu

N100.607-OE kabel LANmark-6, U/UTP, kat.6, LSZH Eca, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 5 909 Kč

Detail produktu

GFOM3PDC08LU-Eca optický kabel, PDC - těsná ochrana, 8x50um OM3, univerzální, LSHF Eca, černý

Doporučená cena bez DPH: 28,0 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti FCA
Kabely s třídou FCa mohou být použity mimo budovy, bez bezpečnostních požadavků. Venkovní kabely s PE pláštěm mají většinou klasifikaci Fca. Tato třída představuje hořlavé kabely nesplňující požadavky třídy Eca a jejich použití uvnitř budov není povoleno (resp. upraveno jinou dílčí normou, např. ČSN EN 50174-1).

GF008UNI04NM optický kabel, UDE - gelový, 4x9um OS2, venkovní, PE, černý

Doporučená cena bez DPH: 11,0 Kč

Detail produktu

SXKD-5E-UTP-PEG venkovní kabel U/UTP, kat.5E, PE Fca, gelový, černý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 3 974 Kč

Detail produktu

7997A 0101000 kabel U/UTP, kat. 5E, 4-pár 24AWG, PE, Fca, venkovní, cívka 305m, barva černá

Doporučená cena bez DPH: 13 553 Kč

Detail produktu

GF062UNI04NM optický kabel, UDE - gelový, 4x62,5um OM1, venkovní, PE, černý

Doporučená cena bez DPH: 19,0 Kč

Detail produktu

SXKD-5E-FTP-PE-100 venkovní kabel F/UTP, kat.5E, PE Fca, černý, box 100m

Doporučená cena bez DPH: 1 409 Kč

Detail produktu

GF008UNI24NM optický kabel, UDE - gelový, 24x9um OS2, venkovní, PE, černý

Doporučená cena bez DPH: 24,0 Kč

Detail produktu

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies