Rozdělení kabelů dle reakce na oheň (ČSN EN 50575, CPR)

Obecně o CPR
Od 1.7. 2017 vstoupilo v platnost nařízení EU o stavebních výrobcích z hlediska požární bezpečnosti osob a majetku tzv CPR direktiva (CPR – Construction products regulation).
Toto EU nařízení se týká i datových měděných a optických kabelů, které jsou pevnou součástí stavby/budovy. Na propojovací kabely a před-konektorované trunk kabely se tato direktiva nevztahuje.

Společnost LANCOMAT s.r.o. nabízí několik výrobců kabelů jejichž produkty odpovídají CPR direktivě.

Nařízení CPR uvádí, že výrobky datových kabelů s měděnými páry a s optickými vlákny, které byly vyrobeny 1. července 2017 a později, musí mít na obalu značku CE, jakož i prohlášení o shodě s direktivou CPR (tzv, DoP - Declaration of Performance), které je pro zákazníky dostupné buď on-line nebo na vyžádání.
Direktiva CPR standardizuje hodnocení hořlavosti měděných a optických kabelů v celé Evropě hodnocením reakce na oheň rozdělením na třídy - EuroClass.

EuroClass B2ca až Fca platí pro komunikační kabely. (Třída „A“ jsou nehořlavé kabely s minerální izolací dle EN ISO 1716).
Třídy B1, B2, C, D jsou kabely s „nízkým požárním rizikem“ v různých úrovních, (kvalitativně sestupně hodnoceno od B1 do D.)
Třída E jsou „standardní„ kabely, a u třídy F nejsou stanoveny parametry chování.
Další hodnotící pod-kritéria (s-moke, d-roplets, a-cid ) platí pouze pro kabely v EuroClass třídě B2ca, Cca a Dca a hodnotí se generování kouře, odkapávání hořícího kabelu a acidita kabelu při hoření.

Typické aplikace kabelů s CPR třídou
EU Direktiva CPR stanovuje typické prostory budov a staveb pro použití jednotlivých tříd Euroclass kabelů. Nicméně platí, že pro každou členskou zemi EU je výhradní odpovědností místních orgánů, aby určily, které EuroClass kabely jsou požadovány na určitém místě v rámci typu a struktury budovy.

Níže je příklad toho, jak lze používat kabely různých tříd CPR EuroClass.
Konečná specifikace musí být určena konkrétní zemí a národním předpisem/standardem (v ČR např. vyhláška č. 23/2008 Sb).

B2ca-s1-d1-a1
Letiště, nádraží, přístavní budovy, podzemní dráha (metro).
Cca-s1-d1-a1
Veřejné budovy jako školy, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy.
Dca-s2-d2-a1
Veřejné budovy jako hotely a restaurace, kancelářské budovy.
Eca
Budovy s nízkým bezpečnostním standardem.

V České republice platí vyhláška 23/2008 Sb. , která doznala změny vyhláškou ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. , „ o technických podmínkách požární ochrany staveb“. V příloze č.2 vyhláška 23/2008 Sb. se uvádí typy a vlastnosti volně vedených kabelů ve vybraných stavbách a požadované minimální CPR Euroclass třídy těchto kabelů takto:


 

Kabely s plášti B2ca
Třída B2ca je v klasifikaci B2ca-s1-d1 vyžadována dle vyhlášky č.23/2008 Sb pro kabely volně instalované a vedoucí přes chráněné únikové cesty v budovách typ: jesle, JIP, ARO,operační sál, lůžková oddělení nemocnic, lůžkové části zařízení sociální péče, a dále v prostorách určených pro veřejnost , rovněž tak v únikových cestách u staveb pro bydlení (mimo rodinné domy), a dále u staveb pro ubytování více jak 20 osob (hotely, internáty apod) ve společných prostorách (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace). Tato třída je známá jako „třída vyhláškových kabelů“. Jedná se především o bezhalogenové kabely, nízkokouřivé a oheň retardující.

LEVITON C6U-B2ca-Rlx-305OR kabel U/UTP, AWG23, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 305m box, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 7 514 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUW6AV04WH-EG kabel U/UTP, kat. 6A, Vari-Matrix, LSZH, B2ca-s1-d1-a1,bílý cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 26 694 Kč

Detail produktu

LEVITON C6F/FTP-B2ca-500OR kabel F/FTP, AWG23, kat. 6, LSZH, B2ca s1a d1 a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 13 286 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca kabel U/FTP, kat.6A, LSOH B2ca s1a d1 a1, oranžový, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 6 818 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6U-B2ca-305OR2 kabel U/UTP, AWG23, kat. 6A LSZH B2ca s1a d0 a1, 305m box, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 10 256 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U/FTP-B2ca-B305OR kabel U/FTP, AWG23, kat. 6, LSZH, B2ca s1a d1 a1, 305m box, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 6 205 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6U/FTP-B2ca-500OR kabel U/FTP, AWG23, kat. 6A LSZH, B2ca,s1a,d1,a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 12 854 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6U-B2ca-500OR1 kabel U/UTP, AWG23, kat. 6A LSZH (oranžový) B2ca s1a d1 a1, balení 500m

Doporučená cena bez DPH: 18 397 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-7A-SSTP-LSOHFR-B2ca kabel S/FTP, kat. 7A, 1200MHz, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, oranžový, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 10 530 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2ca kabel U/FTP, kat.6A, LSOHFR B2ca s1 d1 a1, oranžový, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 7 424 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6-DCZ-B2ca-Rlx-305OR kabel U/FTP AWG26, kat.6A LSZH, B2ca s1a,d1,a1, 305m box, oranžový - do 70m přenos.kanálu

Doporučená cena bez DPH: 7 841 Kč

Detail produktu

LEVITON UM10-B2ca-1000OR kabel S/FTP, kat. 7, AWG23, HFFR-LS, B2ca s1 d0, 1000m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 30 751 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6U-B2ca-500OR2 kabel U/UTP, AWG23, kat. 6A LSZH B2ca s1a d0 a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 16 772 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U-B2ca-1000OR kabel U/UTP, AWG23, kat. 6, HFFR-LS, B2ca s1a d1 a1, 1000m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 24 637 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUW6C04WH-CE kabel PanNet U/UTP, kat. 6, LSZH , AWG24, B2ca-s1-d1-a1, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 12 321 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6-DCZ-B2ca-500OR kabel U/FTP AWG26, kat.6A LSZH, B2ca s1a,d1,a1, 500m cívka, oranžový- do 70m přenos.kanálu

Doporučená cena bez DPH: 12 854 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U/FTP-B2ca-500OR kabel U/FTP, AWG23, kat. 6, LSZH, B2ca s1a d1 a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 10 172 Kč

Detail produktu

LEVITON UM10-B2ca-500OR kabel S/FTP, kat. 7, AWG23, HFFR-LS, B2ca s1a d0 a1 , 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 15 376 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUW6AV04BU-EG kabel U/UTP, kat. 6A, Vari-Matrix, LSZH, B2ca-s1-d1-a1,modrý, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 26 694 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6S/FTP-B2ca-500OR kabel S/FTP, AWG23, kat. 6A LSZH, B2ca,,s1a,d0,a1, 500m cívka, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 15 121 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti CCA
Vyhláška č.23/2008Sb o této tříde kabelů nehovoří, nicméně tyto kabely jsou určeny převážně do veřejných budov jako jsou školy, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy, tzn v budovách se zvýšeným požadavkem na protipožární opatření, v budovách s vysokými požadavky na bezpečnost. Odpovídají kabelům, které mohou přispívat k určitému šíření požáru, nicméně zpravidla mají sníženou tvorbu kouře.

PANDUIT PUY6C04WH-CE kabel U/UTP, kat. 6, LSZH, Cca-s1a-d1-a1, bílý, 305m

Doporučená cena bez DPH: 9 478 Kč

Detail produktu

PANDUIT NUY6C04BU-CE kabel U/UTP, kat. 6, LSZH Cca-s1-d1-a1, NetKey, modrý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 8 951 Kč

Detail produktu

PANDUIT PFFY6X04BU-HED kabel F/FTP, kat. 6A, LSZH, Cca, s1,d1,a1, modrý cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 30 369 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUY6C04WH-CED kabel U/UTP, kat. 6, LSZH, Cca-s1a-d1-a1, bílý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 15 537 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti DCA
Kabely v tříde Dca jsou požadovány jako minimální vyhláškou č.23/2008 u volně vedených kabelů – mimo chráněné únikové cesty - v budovách typ: jesle, JIP, ARO, operační sál, lůžková oddělení nemocnic, lůžkové části zařízení sociální péče, a dále v prostorách určených pro veřejnost, rovněž tak v únikových cestách u staveb pro bydlení (mimo rodiné domy), a dále u staveb pro ubytování více jak 20 osob (hotely, internáty apod) ve společných prostorách (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace). Doporučování použití kabelů třídy minimálně Dca je dále v budovách se středně vysokým nebo vysokým stupněm ohrožení (např. střediska volného času nebo komerční budovy, hotely, školy, správní nebo kancelářské budovy atd).

LEVITON C6U-Dca-B305BU4 kabel U/UTP, AWG24, kat. 6, LSZH, Dca,s2,d2,a1, box 305m, modrý

Doporučená cena bez DPH: 2 888 Kč

Detail produktu

PANDUIT NUL6X04BU-HEG kabel U/UTP, kat. 6A, LSZH Dca,s2,d2,a1, NetKey, modrý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 10 938 Kč

Detail produktu

PANDUIT PFL6X04WH-CEG kabel F/UTP, kat. 6A, LSZH, Dca, s2, d2,a1,bílý, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 12 311 Kč

Detail produktu

PANDUIT NUZ6C04BU-KE kabel U/UTP, kat. 6, LSZH Dca-s2, d2, a1, NetKey, modrý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 4 780 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U/FTP-Dca-Rlx-305BU kabel U/FTP, AWG23, kat. 6, LSZH, Dca s2 d2 a1, 305m box, modrý

Doporučená cena bez DPH: 4 523 Kč

Detail produktu

PANDUIT NUL6X04WH-CEG kabel U/UTP, kat. 6A, LSZH Dca,s2,d2,a1, NetKey, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 10 938 Kč

Detail produktu

LEVITON C6F/UTP-Dca-Rlx-305BU kabel F/UTP, AWG23, kat. 6, LSZH, Dca s2 d2 a1, 305m box, modrý

Doporučená cena bez DPH: 4 954 Kč

Detail produktu

PANDUIT PFFL6X04WH-HED kabel F/FTP, kat. 6A, LSZH, Dca, s2,d2,a1, bílý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 22 086 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011412 kabel U/FTP UC500 S23 double S foil, kat.6A, LSZH, Dca s2d2a1, modrý, 500m

Doporučená cena bez DPH: 6 152 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011113 kabel U/FTP UC500 S23 double S foil, kat.6A, LSZH, Dca s2d2a1, modrý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 3 534 Kč

Detail produktu

LEVITON AC6-DCZ-Dca-Rlx-305BU kabel U/FTP, AWG26, kat.6A LSZH, Dca s2,d1,a1, 305m box, modrý - do 70m přenos.kanálu

Doporučená cena bez DPH: 5 183 Kč

Detail produktu

BELDEN BE-1633ENH/R500 kabel F/UTP, kat. 5E, 4-pár 24AWG, LSZH, Dca-s2,d2,a1, 500m cívka

Doporučená cena bez DPH: 6 141 Kč

Detail produktu

PANDUIT PSL7A04BU-KD kabel S/FTP, kat. 7A, 1500MHz, LSZH, Dca,s2,d2,a1, modrý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 29 957 Kč

Detail produktu

PANDUIT PFFL6X04WH-CED kabel F/FTP, kat. 6A, LSZH, Dca, s2,d2,a1, bílý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 22 086 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUL6004WH-EY kabel U/UTP, kat. 6, LSZH, Dca-s2-d2-a1, bílý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 8 425 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U-Dca-500BU kabel U/UTP, AWG23, kat. 6, LSZH, Dca s2 d2 a1, 500m cívka, modrý

Doporučená cena bez DPH: 6 621 Kč

Detail produktu

PANDUIT PSL7004WH-CED kabel S/FTP, kat. 7, 600MHz, LSZH, Dca-s1a, d1, a1, bílý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 22 824 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUL6AV04WH-EG kabel U/UTP, kat. 6A, Vari-Matrix, LSZH, Dca-s2-d2-a1,bílý, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 13 493 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U-Dca-Rlx-305BU kabel U/UTP, AWG23, kat. 6, LSZH, Dca s2 d2 a1, 305m box, modrý

Doporučená cena bez DPH: 4 039 Kč

Detail produktu

LEVITON UM10-Dca-500BU kabel S/FTP, kat. 7, AWG23, HFFR-LS, Dca s1a d1 a1 , 500m cívka, modrý

Doporučená cena bez DPH: 13 997 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti ECA
Kabely v klasifikaci Eca jsou vhodné poze do budov s nízkými bezpečnostními požadavky. Je vytvořena pro kabely, které zpomalují šíření plamene při malých požárech, ale pro které nebyla stanovena tvorba tepla a kouře, typicky PVC kabely.

DRAKA 60011536 kabel F/UTP UC300 S24 kat.5E, LSZH, Eca, šedý, 500m

Doporučená cena bez DPH: 4 177 Kč

Detail produktu

PANDUIT PUFL6X04WH-KD kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH Eca, bílý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 21 952 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011577 kabel S/FTP UC400 HS23, kat.6, LSZH,Eca, modrý,500 m

Doporučená cena bez DPH: 7 206 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-7A-1200-SSTP-LSOH kabel S/FTP, kat. 7A, 1200MHz, LSOH Eca, cívka 500m, oranžový

Doporučená cena bez DPH: 8 788 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-UTP-PVC kabel U/UTP, kat. 6, PVC Eca, šedý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 4 167 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-FTP-PVC kabel F/UTP, kat.5E, PVC Eca, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 542 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-FTP-PVC kabel F/UTP, kat. 6, PVC Eca, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 5 227 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011605 kabel S/FTP UC900 HS23, kat.7,LSZH, Eca, oranžový, 100 m

Doporučená cena bez DPH: 1 455 Kč

Detail produktu

BELDEN BE-1583E/R305 kabel U/UTP, kat. 5E, 4-pár 24AWG, PVC, Eca, 305m box

Doporučená cena bez DPH: 1 684 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-UTP-PVC kabel U/UTP, kat.5E, PVC Eca, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 1 610 Kč

Detail produktu

DRAKA 60011496 kabel SF/UTP UC300 HS24 kat.5E, LSZH, Eca, šedý, 500m

Doporučená cena bez DPH: 5 747 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH-500 kabel U/UTP, kat.5E, LSOH Eca, box 500m

Doporučená cena bez DPH: 3 409 Kč

Detail produktu

PANDUIT PFL5504DG-KG kabel F/UTP, kat. 5e, LSZH, Eca, šedý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 7 716 Kč

Detail produktu

BELDEN BE-10GB24.06305 kabel U/UTP, kat. 6A, 4-pár 23AWG, LSZH, Eca 305m, modrá

Doporučená cena bez DPH: 5 472 Kč

Detail produktu

LEVITON C6F/UTP-HF1-Eca-Rlx-305VT kabel F/UTP, AWG23, kat. 6, LSZH, Eca, 305m box, fialový

Doporučená cena bez DPH: 4 822 Kč

Detail produktu

BELDEN BE-7812E/R305 kabel U/UTP, kat. 6, 4 páry (lepené) 23AWG, PVC, Eca, 305m cívka

Doporučená cena bez DPH: 5 973 Kč

Detail produktu

PANDUIT NUC5C04IG-CE kabel U/UTP, kat. 5E, PVC Eca, NetKey, šedý, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 4 458 Kč

Detail produktu

LEVITON GPU-HF1-Eca-Rlx-305VT kabel U/UTP, AWG24, kat.5E, LSZH, Eca, 305m box, fialový

Doporučená cena bez DPH: 2 269 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U/FTP-HF1-Eca-500VT kabel U/FTP, AWG23, kat. 6, LSZH, Eca, 500m cívka, fialový

Doporučená cena bez DPH: 7 062 Kč

Detail produktu

LEVITON GPF-HF1-Eca-500VT kabel F/UTP, AWG24, kat.5E, LSZH, Eca, 500m cívka, fialový

Doporučená cena bez DPH: 7 708 Kč

Detail produktu


Kabely s plášti FCA
Kabely s třídou FCa mohou být použity mimo budovy, bez bezpečnostních požadavků. Venkovní kabely s PE pláštěm mají většinou klasifikaci Fca. Tato třída představuje hořlavé kabely nesplňující požadavky třídy Eca a jejich použití uvnitř budov není povoleno (resp. upraveno jinou dílčí normou, např. ČSN EN 50174-1).

DRAKA 60010244 kabel U/UTP, ICS IC Super Cat 5 24, kat.5E, PE, Fca, venkovní, černý, 305m

Doporučená cena bez DPH: 8 241 Kč

Detail produktu

DRAKA 60010243 kabel U/UTP ICS IE SuperCat 6 23, kat 6., PE , Fca, venkovní, UV stabilní, 305m

Doporučená cena bez DPH: 9 762 Kč

Detail produktu

LEVITON C6U-HF1-X-500BK kabel U/UTP venkovní, kat. 6, PE plášť Fca 500m cívka, černý

Doporučená cena bez DPH: 9 560 Kč

Detail produktu

DRAKA 60016746 kabel UC300 S24 F/UTP, kat.5E, PE plášť, Fca, venkovní, černý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 6 774 Kč

Detail produktu

DRAKA 60016746-M kabel UC300 S24 F/UTP, kat.5E, PE plášť, Fca, venkovní, černý, v metráži do 500m

Doporučená cena bez DPH: 14,0 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-UTP-PEG venkovní kabel U/UTP, kat.5E, PE Fca, gelový, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 727 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-FTP-PE kabel F/UTP, kat. 6, PE Fca, venkovní, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 5 833 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-UTP-PE venkovní kabel U/UTP, kat.5E, PE Fca, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 403 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-FTP-PE-SAM samonosný venkovní kabel F/UTP Fca, kat.5E, PE, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 3 327 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-5E-FTP-PE venkovní kabel F/UTP, kat.5E, PE Fca, box 305m

Doporučená cena bez DPH: 2 911 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6A-STP-PE venkovní kabel U/FTP, kat.6A, PE Fca, černý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 6 667 Kč

Detail produktu

SOLARIX SXKD-6-UTP-PE kabel U/UTP, kat. 6, PE Fca, černý, cívka 500m

Doporučená cena bez DPH: 4 773 Kč

Detail produktu

DRAKA 60016068 kabel F-U/UTP, ICS IC Super Cat 6 23, kat.6, dojitý plášť PE, Fca, venkovní, černý, 500m

Doporučená cena bez DPH: 27 618 Kč

Detail produktu

BELDEN BE-7997A/R305 kabel U/UTP, kat. 5E, 4-pár 24AWG, PE, Fca, venkovní, cívka 305m

Doporučená cena bez DPH: 10 716 Kč

Detail produktu

DRAKA 60016747 kabel UC300 S24 F/UTP, kat.5E, PE plášť, Fca, venkovní, černý, cívka 1000m

Doporučená cena bez DPH: 13 572 Kč

Detail produktu

Zavolejte nám.

FAQ

 

 

Zápůjčky, služby, konzultace, sváry a měření

 

 

Nová otevírací doba