Systémová záruka Solarix

Výrobce SOLARIX

V případě systémové záruky strukturované kabeláže Solarix je u kabelů a komponentů Solarix použitých v jedné instalaci garantováno splnění jejich výkonových parametrů po dobu 30 let (metalická kabeláž) a 20 let (optická kabeláž).

1. Podmínky systémové záruky Solarix

 • Všechny nainstalované kabely a komponenty strukturované kabeláže musí být u certifikované instalace ze systému Solarix.
 • Produkty Solarix v dané instalaci musí být nové - tj. dříve nepoužité a zakoupené před méně než rokem.
 • Montáž těchto prvků byla provedena zaměstnanci instalační firmy, kteří vlastní platný certifikát opravňující k nabízení systémové záruky Solarix (vždy k danému typu kabeláže - tj. metalická a optická).
 • Instalační firma, která žádá o systémovou záruku Solarix, musí řádně vyplnit formulář potřebný k identifikaci instalace.
 • Instalační firma musí rovněž doložit měřicí protokoly všech certifikovaných portů, které potvrzují kvalitní provedení montáže (viz Podklady k systémové záruce Solarix níže).
 • Návrh kabeláže i instalace všech jejich součástí musí proběhnout v souladu s aktuální verzí normy ČSN EN 50174 (týká se všech částí této normy).

 2. Podklady k systémové záruce Solarix

a) Měřicí protokol

 • Soubor s měřením certifikované instalace musí být dodán ve zdrojovém formátu měřicího přístroje (např. soubor s koncovkou *.flw u přístrojů Fluke Networks) a tedy ne v *.txt, *.xls, *.csv, *.pdf nebo jiných editovatelných formátech. Certifikační přístroj Fluke si můžete u nás zapůjčit a export dat připravíme.
 • Počet měření musí odpovídat počtu certifikovaných portů v dané instalaci.
 • Provedení jednotlivých měření a jejich označení v měřicím protokolu se musí shodovat s fyzickým stavem a označením portů v certifikované instalaci.
 • V případě metalické kabeláže musí být všechna měření provedena v topologii Permanent Link (dvoukonektorový model - tj. vzdálenost patch panel, zásuvka) dle aktuálně platných norem ISO 11801 nebo EN 50173 s výsledkem PASS/PROŠEL
 • Certifikační měřicí přístroj, kterým bylo provedeno měření, musí mít platnou kalibraci a jeho třída přesnosti musí být dle IEC 61935-1 Level IIIe nebo vyšší.
 • U optické kabeláže musí být měření provedeno přímou metodou dle ISO 11801 nebo EN 50173 s výsledkem PASS/PROŠEL. Měření musí zohledňovat počet spojení i počet svárů na měřené lince a musí proběhnout na všech požadovaných vlnových délkách (tj. MM: 850 nm a 1300 nm, SM: 1310 nm a 1550 nm).
 • Stav zkušebních šňůr (metalická kabeláž) a optických propojovacích kabelů (optická kabeláž) u certifikačního přístroje nesmí být za hranicí životnosti specifikovanou výrobcem přístroje.
 • Rovněž musí být v měřicím přístroji správně nastaven typ měřeného kabelu a všechny jeho parametry (např. NVP).

 b) Ostatní dokumenty potřebné k získání systémové záruky Solarix

 • Platný certifikát, který opravňuje držitele k nabízení systémové záruky Solarix.
 • Platný kalibrační protokol k měřicímu přístroji, kterým bylo provedeno měření certifikované instalace.
 • Schéma certifikované kabeláže s umístěním jednotlivých prvků v objektu včetně nákresu osazení rozvaděče.

Všechny podklady pro systémovou záruku Solarix (viz body a) a b) výše), musí být dodány v elektronické podobě vyplněním registračního formuláře, a to nejpozději 3 měsíce po instalaci. U měřicího protokolu si výrobce systému Solarix vyhrazuje právo na namátkovou kontrolu certifikovaných portů přímo na instalaci.

3. Na co se vztahuje systémová záruka Solarix

 • Výkonové parametry kabelů Solarix použitých v certifikované instalaci v topologii Permanent Link budou po celou dobu systémové záruky Solarix splňovat parametry testované třídy vedení ze standardů ISO 11801 nebo EN 50173 platných v době certifikace.
 • Výkonové parametry komponentů Solarix použitých v certifikované instalaci v topologii Permanent Link budou po celou dobu systémové záruky Solarix splňovat parametry testované třídy vedení ze standardů ISO 11801 nebo EN 50173 platných v době certifikace.

4. Na co se nevztahuje systémová záruka Solarix

 • Náhodné nebo záměrné poškození kabelů nebo komponentů Solarix v dané instalaci.
 • Poškození kabelů nebo komponentů Solarix produkty třetích stran.
 • Poškození kabelů nebo komponentů Solarix povětrnostními vlivy, živelnými katastrofami nebo jinými externími vlivy (např. vlhkost, prašnost, kouř, chemické působení atd.).
 • Bylo-li zjištěno, a to i dodatečně po udělení záruky, že návrh kabeláže nebo její instalace, neproběhly v souladu s aktuální verzí normy ČSN EN 50174 (týká se všech částí této normy).
 • Pokud byl na certifikované instalaci proveden servisní zásah bez předchozího souhlasu výrobce kabeláže Solarix, montážní firmou, která není držitelem platného certifikátu Solarix pro instalační firmy a bez následné recertifikace servisované části.

5. Garance okamžité výměny zboží

 • Na základě splnění výše uvedených podmínek vystaví výrobce systému Solarix k certifikované instalaci certifikát „Systémová záruka/System Warranty“ s prodlouženou zárukou 30 let (metalická kabeláž) a 20 let (optická kabeláž).
 • Pokud se během platnosti této systémové záruky odchýlí výkonnostní parametry produktů Solarix v topologii Permanent Link v certifikované instalaci od hodnot požadovaných standardy ISO 11801 nebo EN 50173 platných v době certifikace a nebudou-li naplněny podmínky z bodu 4. Na co se nevztahuje systémová záruka Solarix výše, výrobce kabeláže Solarix zajistí bezplatnou výměnu vadných produktů Solarix.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies