Zákon o obalech

Od roku 2001 je v platnosti zákon 477/2001 Sb. o nakládání s obaly. Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech.

Naše společnost se zapojila do systému EKO-KOM, který zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

Naše společnost má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. s učinností od 1.1.2008.

EKO-KOM Potvrzení

EKO-KOM Přehled

EKO-KOM Osvědčení 2010

Zavolejte nám.

Jak nakupovat ?

Zápůjčky, služby, konzultace, sváry a měření

 

Systémová záruka